Search This Blog

Monday, March 13, 2006

Dilbert : Disloyal

ವೆಂಕುವಿನ ಕೃತ್ರಿಮಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಸಾಂಬು ಪಾಪ ಮೈ ಪರಚಿಕೊಳ್ಳೋ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ.

2 comments:

mavinayanasa said...

ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ೨ ಸಲ ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಕೃತ್ರಿಮ ವೆಂಕು. ಕಾರ್ಟೂನ್‍ಗಳು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಿವೆ ಸುಶೀಲ್.

Prashanth M said...

ಸೂಪರ್ ಕಣಯ್ಯಾ... ಅಡ್ಡಬಿದ್ದೆ ಆ ವೆಂಕು ತಲೆಗೆ...