Search This Blog

Wednesday, March 08, 2006

Dilbert : ಬೋನಸ್

ಛಾಮಯ್ಯನೋರಿಗೆ ಆಗಾಗ ಈ ರೀತಿಯ ಐಡಿಯಾಗಳು ಬರ್ತಿರತ್ವೆ, ಪಾಪ ಮಂಕಾಗೋದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸಾಂಬು.
[ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳೇದಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿದೀನಿ. ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಿ :)]

No comments: