Search This Blog

Tuesday, March 21, 2006

Dilbert : ನಿದ್ದೆ

ವೆಂಕಟಾಚಲ ಬೇಡದಿರೋ ಮೀಟಿಂಗುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗೋದಲ್ಲದೆ ತನ್ನದೇ ಮೀಟಿಂಗಿನಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಹೋಗೋದು ಹೀಗೆ ನೋಡಿ!

1 comment:

mavinayanasa said...

ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯುವಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲಿ ಬರತ್ತೆ?