Search This Blog

Thursday, March 09, 2006

೬ ಮತ್ತು ೫ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೂಡುವುದು

ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕೇಶವನನ್ನು ಲೆಕ್ಕದ ಟೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿದೆವು. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ೬+೫=? ಎಂದು. ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲು ಕೇಶು ಅಂತರಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ. ಈಗ ೬+೫ ಅನ್ನು ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೇಶು ಹೇಗೆ ಕೂಡಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣವೇ?

No comments: