Search This Blog

Friday, March 10, 2006

ಕ್ಯಾಪ್ಟೆನ್ ಕೆಂಪಣ್ಣ ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ...

ಇಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗನೇ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಹಾಕಿ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೋಮವಾರ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಬೈ ದಿ ವೆ, ನೀವೂ ಕೇಶು ಜೊತೆ ಗಣಿತ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದೀರ?


ವಿ ಸೂ: ಆತುರದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆಯ ಕಾರ್ಟೂನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಲೋಡಿಸಿದ್ದೆ. ಈ ಅಡಚನೆಗಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ :)

1 comment:

hpn said...

Try and use Unicode for editing cartoons. The fonts would be a lot more clearer on the image.

Cheers,