Search This Blog

Tuesday, March 14, 2006

Dilbert : Tech Support

ಸಾಂಬನನ್ನು ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಸದಾ ಕಾಪಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಟಾಮಿಶಿವ. ಮೂಲ Dogbert ಆಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಂಬಶಿವನಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಟಾಮಿಶಿವನಾಗಿದ್ದಾನೆ!

1 comment:

mavinayanasa said...

ಟಾಮಿ ಶಿವ ಸಕ್ಕತ್ ತರ್ಲೆ - ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ಕೆಏ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ವಾ? ಆದ್ರೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಓದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ