Search This Blog

Wednesday, March 22, 2006

Dilbert : ವೆಂಕು

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೆಂಕು ಮಹಾತ್ಮೆ!

2 comments:

mavinayanasa said...

ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ವೆಂಕುವಿನ ಕೆಟ್ಟ ಗಾಳಿ ಅವನಿಗೆ ಆಪ್ಯಾಯವಾಗಿಯೇ ಇರತ್ತೆ. ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಾಣಸಂಕಟ.

brahmachari107 said...

Venku hesru chennagide