Search This Blog

Tuesday, March 07, 2006

Garfield: ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಅಸ್ಂಬದ್ಧ

ನಾವು ಪ್ರತಿಸಲ TV ಮುಂದೆ ಕೂತಾಗ ಇದೇ ಅಲ್ಲವೇ ಮಾಡೋದು :)

1 comment:

ಸುಸಂಕೃತ said...

ಹೆ ಹೆ ಹೆ...ನಾನ್ ಟಿ.ವಿ. ನೋಡೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಬರೆದಿದ್ದಿರಬೇಕು ಈ ಕಾರ್ಟೂನ್!
ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಪಚ್ಚಿ :)