Search This Blog

Thursday, February 01, 2007

ಗೋವಿಂದ - ಸೂರ್ಯಂಗೇ ಟರ್ಚಾ?!


Back after a long break :)

2 comments:

ಅರುಣ ಪ್ರಕಾಶ said...

ಏನಯ್ಯ, ಬರ್ತಿದ್ದಾಗೆನೇ ನಿನ್ನ ವಿಷಯನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದ್ಯ! :D. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಎಲ್ಕಮ್ಮು ಎಲ್ಕಮ್ಮು. ಹೀಗೇ ಮುಂದು ವರಿಸಪ್ಪ :)

B V Panduranga Rao said...

Congratulations to contributors. Great Work and great contribution to the art of Cartooning

BV Panduranga Rao
paanducartoons.blogspot.com