Search This Blog

Monday, February 12, 2007

ಕೇಶು - ನಾಣಿ: ವ್ಯಾಲಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ -೧

ವ್ಯಾಲಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಕೇಶು - ಸುಶೀ ಸಂಭಾಷಣೆ. ಮಜಾ ಮಾಡಿ :)ಇದು 3 ಭಾಗದ ಸೀರೀಸ್. ವ್ಯಾಲಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಫೆಬ್ರುವರಿ 14ರಂದು ಕೊನೆಯ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. In the spirit of Valentines Day :)

No comments: