Search This Blog

Thursday, April 20, 2006

ಗೋವಿಂದ - Manager

ನಮ್ಮ managers ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲವೇ ;)

2 comments:

ಸುಸಂಕೃತ said...

ಹಾ ಹಾ ಹಾ ಹೊಟ್ಟೆ ಹುಣ್ಣಾಯ್ತು...ಸೂಪರ್ ಕಣೋ ಪಚ್ಚಿ!

mavinayanasa said...

ವಾಹ್ ವಾಹ್ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿಯಿತಾ ಪ್ರಶಾಂತ್