Search This Blog

Thursday, May 04, 2006

ಕೇಶು ನಾಣಿ -- ಮಜ ಸೀರೀಸ್ ಸಮ್ಮರಿ (ಕೇಶು ಕಾಚ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಆಗಿದ್ದು :D )

ಮಜ ಸೀರೀಸ್ ನ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಟೂನುಗಳು.

1 comment:

mavinayanasa said...

ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅರುಣ. ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಟೂನ್‍ಗಳೆನ್ನಲ್ಲಾ ಇದೇ ತರಹ ಒಂದು ಕಡೆ ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕಿಡು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದಲು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹೇಗಿದ್ರೂ ಈಗ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಬಂದಿದೆ