Search This Blog

Friday, July 07, 2006

ಕೇಶು ನಾಣಿ: ಸಮಯ ಯಂತ್ರ ೧೨ - ಅಂತಿಮ ಕಾರ್ಟೂನ್

ಸಮಯ ಯಂತ್ರ ಸೀರೀಸಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಕೊನೆಯ ಕಾರ್ಟೂನು. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಪ್ರಕಟವಾದ ಕಾರ್ಟೂನುಗಳು ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆಯೆ? ಹಾಗಾದರೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಲು ಮರೆಯದಿರಿ :)

1 comment:

Deeps said...

Tumba chennagittu :). Looking forward to more :).